RAPONSIE RED FABEL LAND


Roodepoort Teater en Mask-a-Raid produksies bied met trots aan Raponsie red Fabel Land in die winter skoolvakansie, vanaf 7 tot 14 Julie 2023 daagliks 11:00vm in die Roodpepoort Basement teater. Die talentvolle trio akteurs Marissa Claasen, Botha Enslin en Elizma Byleveldt vat jou op n avontuur reis om die kleinspan en ouer garde te vermaak. Hierdie drie akteurs het meer as 500 kinder produksies onder die knie en sal beslis die kyk werd wees.

Al ooit gewonder wat gebeur met al die karakters van ons gewilde fee verhale as hul klaar getrou het met hul aantreklike prinse? In Raponsie red Fabel land, sien ons wat het gebeur en hoe die land verval het in die nare hande van Heksa die geldgierige heks. Sy is n suksesvolle besigheids vrou wat tegnologie en Beauty Coin aan Fabel land bekend gestel het, maar op elektronika is sy nie verlee nie. Sy gebruik haar toorkuns om al die inwoners van Fabel land te fnuik , sodat hulle vasbeslote daarop is om die beste en nuutste foon of tablet te he. So word normale lewe weg gevee en geen persoon geniet meer die buite lewe nie, maniere is vergete en geld is al wat saak maak.

Raponsie is die enigste een wat nie haarself oorgee aan sosiale media nie. Sy werk saam met Wolf en Rooikappie om Fabel land uit Heksa se toorspel te red. Grappe vir oud en jonk sal almal laat kraai van genot. Die musiek word vervaardig deur die talentvolle Wouter Maree of beter bekend as ‘Dubble Amount’ van Youtube.

Roodepoort Theatre and Mask-a-Raid productions proudly present Raponsie red Fabel land over the winter holidays. From 7 to 14 July 2023 daily at 11:00am at the Roodepoort Basement theatre. The talented trio of actors Marissa Claasen, Botha Enslin and Elizma Byleveldt will take you on an adventure journey to entertain the youngsters and even some older people. These three actors have mastered over 500 children’s productions and will definitely be worth the watch.

Ever wonder what happens to all the characters of our popular fairy tales once they have married their handsome princes? In Raponsie red Fabel land we see what happens and how the entire kingdom gets thrown into the nasty hands of Heksa; the money-greedy witch. She is a successful business woman who introduced technology and Beauty Coin to Fabel land, but electronics are only the gateway for her— she uses her magic to trick all the inhabitants of Fabel Land — so they’re determined to have the best and newest phone or tablet. Normal life is swept away and nobody enjoys nature or true conversations anymore, manners are forgotten and money is all that matters.

Raponsie is the only one who doesn’t surrender herself to social media. She teams up with Wolf and Little Red Riding Hood to save Fabel Land from Heksa’s spell. Jokes for young and old will make everyone crow with delight. The music is produced by the wonderful Wouter Maree or better known as ‘Dubble Amount’ from Youtube.